EvaSusannes hemsida

Livet är ett mirakel!

Tao – väg – medvetande – existens – icke existens

Ett av Tao´s syften med sexuella tekniker är att integrera sociala, andliga, mentala och kroppsliga dimensioner. Intellektet behöver ge vika för känslan. Det går egentligen inte att förstå, bara att känna.
På det fysiska planet kan en upplevd orgasm befria kroppen från muskelstelhet och spänningar vilket gör att Chi-kraften kan cirkulera fritt. I orgasmen kan man uppleva en förbi ilande glimt av det Absoluta.
Orgasm kan alltså vara en väg att nå andlig förening med skapelsen.
Även inom Tao talar man om ökad NÄRVARO med hjälp av medveten ANDNING.

Begreppet Chi kan enligt Tao översättas med energi, andning, livskraft, vital essens. Det är den energi som genomsyrar Alltet/Kosmos/Universum och upprätthåller allt liv, från mikrokosmos till makrokosmos.
Den sexuella energin är en stor del av
chi och lika väl som vi vet att vatten behöver vara i rörelse för att det ska vara friskt och rent, behöver den sexuella energin flöda runt i kroppen utan hinder.
Ett ”bra” flöde av sexuell energi reparerar hormonella störningar, sänker kolesterol och blodtryck. När de sexuella körtlarna stimuleras, ökas även hormonutsöndringen i de andra större endokrina körtlarna: binjurar, thymus, köldkörtlar, hypofys och tallkottkörtel. Även tillväxthormoner stimuleras och detta motverkar åldrandet. Enligt Tao ska man inte äta hormoner utan de ska stimuleras på naturlig väg. Balanserad sex är källan till kreativitet och andlig upplyftelse!Välkommen

Att vandra på jorden är ett underbart äventyr. Att ha en hemsida är också ganska äventyrligt.
Här vill jag visa lite av mina målningar, både akvarell och olja, några textilier, lite mandalas plus några "sagor".

Jag skriver också lite om Tantra som är ett ännu större livs-äventyr även om mycket fattas att lära och upplevas.
Ty, blir man någonsin klar med sin "inre och yttre" resa? Jo, den yttre avslutar man ju när man "dör" och lämnar den fysiska kroppen.
Men den inre resan, själens resa, den fortsätter in i evigheten.

Och tur är väl det ty annars vore det ju jättetrist!