EvaSusannes hemsida

Livet är ett mirakel!

Den fysiska och psykiska ohälsan ökar i vårt samhälle. Allt fler människor bränner ut sig och att återhämta sig tar ofta lång tid.
Kraven från vårt effektiva samhälle gör att vi får allt mindre tid att sitta ner och ta det lugnt. Till följd av detta pressas människan mer och mer mot utmattning. Genom att lära "känna sig själv" uppstår en större lyhördhet för både kroppens och psykets signaler. Detta innebär att man i ett tidigt skede kan stävja risken för psykisk och fysisk ohälsa. Människan behöver redskap för att återfinna den egna inre kraftkällan som ständigt försöker överrösta det yttre larmet för att göra sin röst hörd. Ett bra redskap är att måla.

Intuitiv målning är ett sätt att låta bilden måla sig själv. Man går inte in och bestämmer i förväg vad man ska måla utan man målar helt spontant, kanske kladdar på färg bara lite hipp som happ. Det gäller att på något vis koppla bort sig själv och låta det inre, det undermedvetna, komma till tals.
Man kan få olika känslor under tiden man målar. Kanske bli arg, ledsen, irriterad, glad. Det kan bero på hur just den dagen ter sig.
Ofta väljer man att måla med just de färger man behöver för tillfället som kan ge en det man behöver. Det låter kanske lite flummigt men det fungerar faktiskt så att man omedvetet väljer precis rätt färg. Varje färg har en viss frekvens som påverkar kroppen och sinnet. Hur man ska förklara detta kan vara lite svårt men kanske är det inte så viktigt att förklara. Huvudsaken är att det fungerar. Ibland märkbart men ibland också utan att man känner något speciellt. Det blir en målning som visar att just så här känns det inom mig just nu.
Det ger också en stor tillfredställelse att få skapa och få något ur händerna ner på en duk.
Det är mycket bra att måla tillsammans i grupp ty då kan man titta på varandras tavlor efter att man målat ett tag, gärna under tystnad för att lättare kunna gå innåt. Att titta på det man målat på avstånd gör att man kan upptäcka saker i bilden som tittar fram ur "kluddet". Något från ens inre, det undermedvetna, som vill komma fram i ljuset. Det kan bli en spännande Karamba upptäckt.
Eftersom det också är lätt att bli blind för sina egna bilder är det bra att vara flera. Man samtalar och byter erfarenheter och växer tillsammans. Särskilt om man träffas flera gånger under en längre tid. Det skapas också en gruppenergi som gör att det ofta är lättare att släppa loss sina begränsningar, att inte fundera så mycket utan bara måla. Det kan bli lite lättare att bortse från rösten som tjattrar och kanske säger att du inte kan måla. Alla kan måla! Inte en massa föreställande saker kanske men klatta på färg och njuta av det, det kan alla.


Välkommen

Att vandra på jorden är ett underbart äventyr. Att ha en hemsida är också ganska äventyrligt.
Här vill jag visa lite av mina målningar, både akvarell och olja, några textilier, lite mandalas plus några "sagor".

Jag skriver också lite om Tantra som är ett ännu större livs-äventyr även om mycket fattas att lära och upplevas.
Ty, blir man någonsin klar med sin "inre och yttre" resa? Jo, den yttre avslutar man ju när man "dör" och lämnar den fysiska kroppen.
Men den inre resan, själens resa, den fortsätter in i evigheten.

Och tur är väl det ty annars vore det ju jättetrist!